https://webridge.co.il/wp-content/uploads/2016/03/webridge_4-3.mp4 …תרשו לנו לשתף אתכם בקצרה איך הכל התחיל חברויות שנמשכות כעשרים שנים, בזמן שכל אחד מאיתנו מגיע מתחום עיסוק ותשוקה לתחומו בחייו האישיים ונתקל בלא מעט כשלים עסקיים, ניהוליים, שיווקיים ויוזמות שחלקן זכו להצלחה בקנה מידה מדהים מהן שכפלנו הצלחות! וחלקן מתו מוות גיבורים ומהם למדנו מה לא לעשותבמרוצת השנים בין אם במכוון או לא היינו פונים אחד לשני …